St. Anthony's Catholic

Baumann, Maxie & Edna

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo