St. Peter Lutheran Church

Langbein, Amelia & Fritz

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo