St. Peter Lutheran Church

Neffendorf, Olga & Paula

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo