St. Mary's Garden Cemetery

Fritz, Anton & Louise

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo