Trinity Lutheran

Behrens, Wilhmina

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo