Trinity Lutheran

Deike, Frederick

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo