Trinity Lutheran

Gellermann, Emil

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo