Trinity Lutheran

Otte, Willie & Ottilie

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo