Trinity Lutheran

Ottmers, Jessie

Previous Photo | Cemetery Photo Index | Next Photo